About NSLDownloadsDocumentationN e w sBug ReportsContact Info

 

martes 13/ago/2002

Art.mod:

(.mod) 134>> break;
(.pc)>> i;
(obs) cambia 'break' por 'i' dentro de un if que está dentro de un for; (?)